Det lilla företaget med personligt engagemang när det gäller tunga,breda långa och höga transporter.

40 års erfarenhet av special och tungtransporter finns i huset.En kontakt som arbetar tillsammans med största musklerna i Sverige inom specialtransporter och tunga lyft som innebär att inget är omöjligt.


Alla kontrakterade projekt är det (follow true) som gäller med löpande information till kunderna från beställning till dess att godset står på plats och mottagaren är nöjd. Egen varningsbil till alla kontrakterade projekt.


Vi ombesörjer även transportdispenser hos trafikverket som FAV användare.

                                                                                                      Copyright nilzzon ©2009 All Rights Reserved